Welke informatie zoekt u?

Hier vindt u een aantal adressen waar u terecht kunt voor informatie over zorgverlening, wetten en regels en verenigingen en instellingen.

Investeren in Gezondheid

http://www.investereningezondheid.nl
Investeren in Gezondheid biedt via een webshop een assortiment van hoogwaardige voedingssupplementen die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Daarnaast is het mogelijk om als zefstandig distributeur zelf een team van distributeurs te vormen om directe en indirecte inkomsten te genereren.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

www.ciz.nl
Het CIZ zorgt voor indicatiestelling, dat wil zeggen dat zij bepalen hoeveel zorg u krijgt, in welke functies de zorg wordt verleend en welk budget daarbij past.

Het zorgkantoor

https://zn.nl/branche/zorgkantoren
De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt formeel voornamelijk uitgevoerd door Wlz-uitvoerders, maar in de praktijk zijn de werkzaamheden grotendeels neergelegd bij regionaal werkende zorgkantoren. Ieder zorgkantoor werkt in haar regio voor alle verzekerden, woonachtig in die regio. Zorgkantoren hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij zorgaanbieders. Dit doet het zorgkantoor voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg die in een instelling (gaan) verblijven en voor mensen die met Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT) zorg in hun thuissituatie krijgen. Ook als u voor deze zorg een Persoonsgebonden Budget (PGB) kiest, krijgt u dit van het zorgkantoor. Een zorgkantoor voert de Wlz uit in een bepaalde regio. De gemeente waar u woont, bepaalt bij welk zorgkantoor u moet zijn. Het Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg in de regio’s Groningen, Wageningen en Twente. Wilt u weten bij welk zorgkantoor u moet zijn, dan vult u op de website van het CIZ uw postcode in bij het kopje ‘Uw CIZ-vestiging’ en dan krijgt u ook de gegevens van uw zorgkantoor in beeld.

Steunpunt PGB

www.pgb.nl
In steeds meer regio’s zijn er steunpunten PGB. Het steunpunt PGB geeft informatie, advies en ondersteuning aan budgethouders en aan iedereen die meer wil weten over PGB of die een PGB wil aanvragen.

Budgethoudersvereniging
Per Saldo

www.pgb.nl
Voor informatie, advies en (juridische) ondersteuning over alle vormen van PGB kunt u ook bij Per Saldo terecht. Hier kunt u ook een budgetbestedingsadvies krijgen. Per Saldo is de vereniging van budgethouders in Nederland. Zij organiseert cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en er zijn mogelijkheden voor onderling contact.

SVB Servicecentrum PGB

www.svb.nl/servicecentrumpgb
Het SVB ondersteunt de budgethouders op het terrein van arbeidsrecht en belastingrecht, vergoedt de kosten van de wettelijke loondoorbetaling en kan, als de budgethouder dat wil, de salarisadministratie verzorgen bij arbeidsovereenkomsten waarbij de budgethouder verantwoordelijk is voor inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies.

KrimpenWijzer

www.http://www.krimpenwijzer.nl
Bij de KrimpenWijzer kunt u terecht voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien en alles wat hiermee samenhangt. Zij geven informatie, bieden een luisterend oor en denken met u mee. Ook ondersteunen zij u graag bij het vinden van mogelijkheden, waardoor u vanuit uw vertrouwde omgeving zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunt blijven meedoen in de samenleving. De KrimpenWijzer is er voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel en is een samenwerking tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en zorg -en welzijnsorganisaties.

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, ANBO

http://www.anbo.nl
De ANBO behartigt de belangen van haar leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. De ANBO doet dit door haar leden een krachtige stem te geven in landelijke en lokale beleidsbeïnvloeding. Zij ondersteunen onze leden met kennis, advies en ledenvoordeel. Het uitgangspunt is: gedeelde belangen gaan voor deelbelangen.

Mee Nederland

www.meenederland.nl
Mee Nederland is een vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking.

MEE organisaties

www.mee.nl
In elke regio vindt u een MEE organisatie die informatie, advies en ondersteuning kan bieden, ook bij een PGB. MEE organisaties staan open voor iedereen met een handicap of chronische ziekte.

Onze zorg is zo helder als water, bij ons weet u waar u aan toe bent.
U mag van ons de beste kwaliteit zorg en aandacht verwachten.