Zorg vanwege een lichamelijke aandoening

Als u zorg nodig heeft vanwege een lichamelijke aandoening, heeft u recht op ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze zorg aanvragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De Wet langdurige zorg heeft betrekking op zeer kwetsbare cliënten, die recht hebben op passende zorg. Deze nieuwe volksverzekering is de opvolger van de AWBZ. De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen. Met een indicatiebesluit van het CIZ of uw gemeente kunt u bij ons terecht voor drie soorten zorg.

Persoonlijke verzorging (PV)

De verzorgende helpt u bij het douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, huidverzorging, toiletgang, eten en drinken of het aanbrengen van een prothese, etc. Ook het opmaken van het bed en het stimuleren van de zelfredzaamheid van een cliënt behoort tot deze dienstverlening.

Verpleging (VP)

Als u herstelt van een gezondheidsprobleem of met een permanent probleem moet leren leven krijgt u hulp van een verpleegkundige of verzorgende bij wondverzorging, toedienen van medicijnen, geven van injecties, verzorgen van een stoma, etc. Ook het geven van advies, instructie en voorlichting over het omgaan met uw ziekte of handicap valt hier onder.

Ondersteunende begeleiding (BG)

De verzorgende ondersteunt u in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag, het regelen van uw financiën, het begeleiden met boodschappen doen, het verzorgen van oppasmogelijkheden, het begeleiden naar het ziekenhuis, het omgaan met geheugen- en oriëntatiestoornissen etc.

PGBU kunt kiezen voor Zorg In Natura, waarbij de aangewezen zorgverlener de toegekende Wlz-zorg levert. U kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden Budget, dat wil zeggen dat u het budget zelf beheert en kiest hoe en door wie u de toegekende zorg wilt laten uitvoeren. Met Bakx zorg-professionals kunt u zelf bepalen welke zorg het best bij uw situatie past.

Onze zorg is zo helder als water, bij ons weet u waar u aan toe bent.
U mag van ons de beste kwaliteit zorg en aandacht verwachten.